Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit

De definitie van Duurzame Inzetbaarheid is volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Het productief, gemotiveerd en gezond houden van de werknemers om hen in staat te stellen tot aan hun pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken.

Het gaat daarbij om zo lang mogelijk en zo fijn mogelijk te kunnen blijven werken. Dit is een proces dat zowel vanuit het management als vanuit de werknemers vormgegeven moet worden. Een goede inzetbaarheid gaat gepaard met werkplezier. Plezierig werk is werk dat geen overmatige stress oplevert, voldoende leermogelijkheden biedt, motiverend is en een goede balans tussen werk en privé mogelijk maakt.

I We Me begeleidt organisaties:

  • waar veel mensen al heel lang werken die niet goed weten of ze nog wel iets anders kunnen;
  • met veel oudere werknemers, die iets anders moeten gaan doen omdat ze hun werk niet volhouden tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • die zich op tijd en met hun eigen medewerkers willen voorbereiden op de toekomst;
  • die optimaal gebruik willen maken van de aanwezige kennis en talenten;
  • die betrokken en gemotiveerde medewerkers willen, om daarmee een hoog ziekteverzuim te voorkomen.

I We Me begeleidt medewerkers:

  • die niet meer voor de volle 100% tevreden zijn met hun huidige functie en mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun carriere;
  • met fysiek zwaar werk, wat ze waarschijnlijk niet tot hun pensioenleeftijd kunnen volhouden;
  • die toe zijn aan verandering, maar niet goed weten hoe dan, en wat, en hoe ze dat moeten aanpakken;
  • of teams die niet goed op elkaar zijn ingespeeld en die toch met elkaar de toekomst in willen.

I We Me inventariseert samen met u in hoeverre u of uw medewerkers goed inzetbaar zijn. En als die inzetbaarheid niet is wat u zou willen, werkt I We Me samen met u aan het ontwikkelen van talenten en het verhogen van de inzetbaarheid van u of uw medewerkers.

Hoe hoger de inzetbaarheid, hoe beter mensen kunnen omgaan met veranderingen binnen uw organisatie of op de arbeidsmarkt.


De 4 aandachtsgebieden van Duurzame Inzetbaarheid:

Elk van deze aandachtsgebieden wordt tijdens het proces geïnventariseerd. Hieruit vloeien diverse mogelijkheden voort die u kunnen helpen uw inzetbaarheid te vergroten.

U kiest zelf welke mogelijkheden u wilt benutten en in welke volgorde.

U houdt zelf de regie over uw eigen inzetbaarheidsplan.Intodrives Drijfverenscan

Daarnaast kunnen we de Intodrives Drijfverenscan inzetten. I We Me heeft ook hiervoor een gecertificeerd adviseur in huis. Met deze scan komt boven water wat iemand motiveert, wat iemand echt belangrijk vindt in werk en in het leven. De uitkomst van de drijfverenscan creëert bewustwording en vormt een goede basis om in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan vragen op de volgende gebieden:

* Loopbaanonderzoek * Assessments * Persoonlijk ondernemerschap * Coaching * Belemmerende overtuigingen * Persoonlijke ontwikkeling *