Over Ingrid Weening-Meestringa

Ingrid Weening is haar carrière ruim 25 jaar geleden gestart in de management-ondersteuning. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en personele invulling. Zij weet daardoor goed wat op managementniveau speelt. Deze werkervaring, aangevuld met theoretische en praktische kennis opgedaan tijdens de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie, zorgen voor snel inzicht in problemen en oplossingsgericht denken.

Tijdens haar Masteronderzoek naar de werkmotivatie van oudere werknemers kreeg zij breder inzicht in de mogelijkheden die oudere werknemers bieden voor werkgevers en de arbeidsmarkt. Ingrid is overtuigd van het grote belang van duurzame inzetbaarheid en is in 2014 met I We Me aan een missie begonnen om zowel werkgevers als werknemers hiervan te overtuigen!

Ingrid is altijd op zoek naar oplossingen en kansen voor de opdrachtgever. Zij heeft diepgaande kennis van de psychologische processen en ontwikkelingen binnen organisaties en draagt uit dat de mens uiteindelijk de belangrijkste succesfactor is voor een organisatie.

Ingrid kan worden gezien als voorbeeld, als het gaat om eigen regie, op levensfase gebaseerde carrièrekeuzes en 'doen wat je leuk vindt'.

In het begin van haar loopbaan werkte ze fulltime en bouwde ze een carrière op als managementondersteuner. Ze begon als medewerker secretariaat en groeide door tot secretaresse van de Raad van Bestuur. In de levensfase met kleine kinderen was ze als docente betrokken bij de opleiding Directiesecretaresse (volwassenonderwijs), die in de avonduren plaatsvond. Tegelijkertijd kon ze de ontwikkelingen in haar vakgebied blijven volgen. Toen de kinderen groter werden, gaf ze haar carrière een andere richting: ze begon een universitaire opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze toonde aan dat je nooit te oud bent om te leren en nam haar Masterbul op 44-jarige leeftijd in ontvangst.

Kort daarna startte Ingrid haar eigen trainings- en adviesbureau ‘I We Me’. Daarnaast is ze benoemd tot Trouwambtenaar in de gemeente Opsterland. Over doen wat je leuk vindt gesproken...! Haar kennis over menselijk gedrag en diversiteit binnen organisaties en haar ervaring met het ‘zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes in je leven en je loopbaan’, deelt ze graag met anderen.

Vanuit I We Me levert Ingrid een bijdrage aan het bevorderen van een positieve beeldvorming van ouderen binnen organisaties en op de arbeidsmarkt.

I We Me handelt vanuit een gedragswetenschappelijke achtergrond en past kennis uit de arbeids- en organisatiepsychologie toe bij het ontwikkelen van individuen en organisaties.


Ingrid is als Arbeids- en Organisatiepsycholoog verbonden aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).Over de naam 'I We Me'

De naam I We Me is opgebouwd uit de initialen van Ingrid Weening-Meestringa.

De naam I We Me geeft ook de aandachtsgebieden weer van de eigen ontwikkeling:

  • I     : de eigen ik
  • We : de groep mensen die tot 'wij' gerekend mogen worden. Denk aan familie, het bedrijf of de afdeling
  • Me : iemand's innerlijke passie