Privacy

I We Me gaat zeer vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens uit onze projecten. Onze processen en procedures voldoen aan normen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u onder andere het recht om uw gegevens ten aller tijden op te vragen bij I We Me. Wij bewaren deze persoonlijke gegevens voor een periode van een jaar na afloop van uw traject of dienst. Daarna beschouwen wij de gegevens als verjaard en worden de gegevens vernietigd.Meer informatie over de AVG vindt u op de website .

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming