Psychologische bijstand

Geluk is voor iedereen verschillend. De één wil goed bezig blijven, terwijl de ander juist wat extra ondersteuning nodig heeft. SpecialistenNet biedt voor elk doel mentale hulp en coaching. Met specialisten in heel Nederland en geen wachttijden is een efficiënt ontwikkelplan altijd dichtbij. Samen geven we vorm aan geluk.

I We Me verzorgt voor SpecialistenNet Psychologie psychologische bijstand voor mensen die, om wat voor reden dan ook, zijn vastgelopen in hun werk.


Voor werkgevers:

SpecialistenNet helpt je werknemers vooruit. Met een op maat gemaakt sessiepakket bieden we extra motivatie of gerichte ondersteuning. We hebben geen wachttijden, regelen de intake binnen 24 uur en boeken snel resultaten.


Voor werknemers:

Ga je met tegenzin naar je werk of ben je gemotiveerd om er nog meer uit te halen? Voor elke situatie biedt SpecialistenNet mentale hulp en coaching. Zonder wachttijden en met specialisten in heel Nederland is een effectief plan altijd dichtbij.


Het programma heeft tot doel dat de werknemer tot nieuwe inzichten komt en vervolgens acties uitzet om meer grip en balans in zijn/haar leven te bereiken om het werk duurzaam te kunnen blijven uitvoeren. In onderling overleg zullen we de tijden van de sessies samen bepalen. Na de laatste sessie bestaat de mogelijkheid om, indien nodig of wenselijk (dit ter beoordeling van de betrokkenen), een evaluatiegesprek met de werkgever te organiseren. Het voorgestelde programma zal de nodige energie, motivatie, tijd en ruimte van betrokkene in beslag nemen om te komen tot een duurzame persoonlijke ontwikkeling. Ik adviseer daarom ruimte te bieden om het programma te kunnen doorlopen.


Voor meer informatie: SpecialistenNet

© 2021 Ingrid Weening-Meestringa