Training  Met Zelfleiderschap naar meer Vitaliteit

I We Me verzorgt deze training voor Intrinzis.

Tijdens de training Zelfleiderschap gaan deelnemers bewust aan de slag met hun eigen leervragen, en ontwikkelen daarbij een varieteit aan zelfleiderschapsvaardigheden:

  • Reflectie op eigen bronnen van energie, en het proactief vergroten van deze bronnen
  • Positief en constructief denken, juist wanneer een situatie lastig of spannend is
  • Doelen stellen die passen bij wat je zelf interessant, uitdagend, of simpelweg leuk vindt
  • Reminders inbouwen, zodat je ook echt gaat doen wat jij wilt
  • Assertief zijn, helder zijn over wat je vindt of wilt, en op goede wijze hierover communiceren     

Resultaat

Het trainen van zelfleiderschap vergroot het werkplezier en energie. Veel deelnemers vinden meer rust in zichzelf doordat zij met hun denkpatronen aan de slag zijn gegaan. Anderen komen concreet in beweging en gaan doen wat ze graag willen. 

Enkele reacties van deelnemers:

  • Het is bijzonder om te merken dat je door simpelweg positiever te denken, je veel meer werkplezier ervaart. 
  • Ik kwam erachter dat ik allerlei problemen voor anderen aan het oplossen was. Nu heb ik heldere afspraken kunnen maken over wat wel en wat niet mijn taak is. 
  • Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb gesolliciteerd op de baan die graag wil, maar waarvoor ik eerst niet durfde te solliciteren
  • Ik zorg beter voor mezelf in mijn vrije dagen. Neem bewust rust en zorg dat ik voldoende energiegevende activiteiten doe. 

Organisaties die in zowel 2015 als in 2016 deze training hebben aangeboden aan medewerkers merken dat er een olievlek effect is. Zorgprofessionals komen positief en energiek uit de training en vertellen hierover aan anderen. Ze ervaren het echt als een kado voor zichzelf en gunnen dat ook hun collega's. En gebeurt het dat de groep krachtige en energieke zorgprofessionals steeds groter wordt. En daar krijgen wij weer energie van! 

Wilt u deze ontwikkeling ook aanbieden aan zorgprofessionals in uw organisatie? Neem contact op. Of kijk voor meer informatie op Intrizis.